POLITICĂ DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
SATURO.RO

Prezenta Politică de Confidenţialitate stabileşte principiile de colectare ale datelor personale, de păstrare şi de accesare a informaţiilor de pe echipamentele Utilizatorului cu ajutorul fişierelor Cookie, menite prestării pe cale electronică a serviciilor cerute de Utilizator, de către Brands & People SRL, cu sediul în Galați.

I. DEFINIȚII

1. ADMINISTRATOR – este BRANDS & PEOPLE SRL (societate cu răspundere limitată) cu sediul în Galați, Str. Ovidiu, Nr. 8, Biroul 3, Bl. E2, Et. Parter, Ap. 1, înscrisă în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, J17/1765/2017, cod unic de înregistrare RO38376160, identificator unic la nivel european ROONRC.J17/1765/2017, care prestează servicii pe cale electronică, păstrează şi obţine acces la informaţii de pe echipamentele Utilizatorului.
2. COOKIE-URI– sunt date informatice – cu precădere mici fişiere de text -, salvate şi păstrate pe echipamentele cu ajutorul cărora Utilizatorul foloseşte paginile de web ale Service-ului (on line).
3. COOKIE-URI ADMINISTRATOR – sunt acele Cookie-uri plasate de către Administrator, având legătură cu prestarea de servicii pe cale electronică de către Administrator prin intermediul paginii de web.
4. COOKIE-URI EXTERNE – sunt Cookies plasate de către partenerii Administratorului prin intermediul paginii de internet a Service-ului.
5. SERVICIU– înseamnă pagina de web sau aplicaţia prin care Administratorul desfăşoară activitatea de serviciu on-line, pe domeniul http://SATURO.RO/.
6. ECHIPAMENT – înseamnă echipamentul electronic prin intermediul căruia Utilizatorul poate accesa Serviciul.
7. UTILIZATOR – reprezintă subiectul în favoarea căruia, conform Termenilor si condițiilor şi legislaţiei în vigoare, pot fi prestate servicii pe cale electronică sau cu care se poate încheia contract de prestări servicii pe cale electronică.

II. PRINCIPII GENERALE REFERITOARE LA ABORDAREA DE CĂTRE ADMINISTRATOR A DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORILOR

1. Datele personale ale Clienţilor furnizate în timpul înregistrării în Magazin sunt prelucrate de către administrator exclusiv în scopul realizării comenzilor.

2. Din considerente de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, Administratorul va transmite datele numai la adresa de e-mail indicată de Utilizator în momentul înregistrării acestuia.

3. Administratorul nu vinde, nu pune la dispoziţia unor terţi datele personale sau de contact ale Utilizatorilor fără acordul expres al acestora. Singurele împrejurări în care vom fi obligaţi să o facem va fi la cererea instanţelor judecătoreşti, poliţiei, parchetului sau altor organe de urmărire judiciară.

4. Utilizatorul rămâne anonim până în momentul efectuării primelor cumpărături online, al abonării la newsletter sau completării formularului de contact pe pagina de web. În aceste cazuri, este necesar să se furnizeze (pe cale electronică sau în orice alt mod) anumite date de contact, care vor fi apoi transmise în sistemul de contacte al administratorului.

5. Efectuarea de către Utilizator de cumpărături în magazinul SATURO.RO şi totodată înregistrarea în magazine sunt legate de exprimarea acordului pentru colectarea şi prelucrarea datelor personale, în înţelesul Legislației în vigoare. Aceste informaţii servesc exclusiv scopurilor legate de realizarea comenzii, inclusiv emiterea dovezii vânzării (bon fiscal sau factură fiscală) şi expediţiei produselor. Pentru aceasta, magazinul SATURO.RO are dreptul de a pune datele colectate la dispoziţia partenerilor săi comerciali, numai pentru realizarea corectă a comenzii.

6. Utilizatorul declară că este de acord ca Furnizorul să aibă dreptul să transmită oricând mesaje electronice Utilizatorului, inclusiv buletinul sau ofertele de vânzare a produselor, în perioada în care Utilizatorul este înregistrat la magazinul electronic al Administratorului.

7. Utilizatorul declară că este de acord ca Administratorul să aibă dreptul să strângă, să păstreze și să prelucreze date privind comportamentul Utilizatorului pe parcursul perioadei în care acesta beneficiază de serviciile magazinului electronic al Administratorului.

8. Conform legislației în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor personale colectate de către noi. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la email: CONTACT@SATURO.RO.