POLITICA DE RETURNARE A PRODUSELOR
SATURO.RO

Prezentul document reprezintă termenii și condițiile de returnare a produselor de pe site-ul SATURO.RO. Orice retur de pe acest site trebuie să fie de acord cu prezenta politică de returnare a produselor. Orice comandă va fi realizată în conformitate cu această politică și cu legislația aplicabilă în vigoare.

DEFINIȚII

1. SATURO.RO denumit în continuare și „MAGAZIN”;
2. Mărfuri disponibile în Magazin denumite în continuare și „MĂRFURI” sau „MARFA”;
3. Utilizatorul Magazinului SATURO.Ro – denumit în continuare și „CLIENT”;
4. BRANDS & PEOPLE SRL denumit în continuare și „ADMINISTRATOR”.

VII. RETURURILE DE MARFĂ – RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE

1. Clientul – consumator, așa cum este definit conform normelor în vigoare, are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare fără a indica motivul, pe baza dispozițiilor legale și a principiilor de mai jos.

2. Termenul de retragere din contractul de vânzare a Mărfurilor expiră după împlinirea a 30 zile de la data când Clientul a intrat în posesia mărfurilor.

3. Pentru a-şi exercita dreptul de retragere din contract, Clientul trebuie să aducă la cunoştinţa Magazinului decizia sa de renunţare, printr-o declaraţie clară (de ex. e-mail) transmisă pe adresa RETUR@SATURO.RO, cu mențiunea “Saturo.ro – Retur”.

4. Pentru a respecta termenul de retragere din contract, este suficient ca Clientul să trimită informaţiile referitoare la exercitarea dreptului de retragere înainte de împlinirea termenului de renunţare.

5. Clientul trimite mărfurile care fac obiectul retragerii din contract la următoarea adresă poştală: SC FRISBO E FULFILLMENT SRL, STRADA TABEREI, NR. 3A, CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ, ROMÂNIA, 400512, cu mențiunea “Saturo.ro – Retur” de îndată sau, în orice caz, nu mai târziu de 30 zile de la data când a informat Magazinul despre retragerea din prezentul contract. Termenul se consideră a fi respectat dacă Clientul returnează obiectul înainte de împlinirea termenului de 30 zile.

6. Clientul suportă costurile directe de returnare a mărfurilor.

7. În cazul retragerii din contract, Magazinul SATURO.RO va returna Clienţilor sumele încasate, exclusiv costurile de livrare a produselor de îndată sau nu mai târziu de 14 zile de la data când Magazinul a fost informat despre decizia Clientului de a-şi exercita dreptul de renunţare la contract.

8. Returnarea sumelor achitate de Client se face în acelaşi mod cu cel ales de Client la tranzacţia iniţială, dacă Clientul nu şi-a exprimat acordul pentru alte soluţii; în niciun caz, Clientul nu suportă taxele legate de acest retur. Magazinul poate amâna returnarea plăţii până la momentul primirii produsului sau până la momentul livrării la Magazin a dovezii că acesta a fost expediat înapoi, în funcţie de care din cele 2 se petrece primul.

9. Clienţii răspund doar pentru reducerea valorii Mărfurilor returnate, rezultate din utilizarea acestora în alt mod decât cel necesar pentru a constata caracterul, trăsăturile şi funcţionarea produsului.